Privacy policy

Informacja o Zasadach Ochrony Danych Osobowych w Lajkonik. House of Bakery Sp. z o.o.
w związku z wejściem w życie RODO

Zakres zastosowania Rozporządzenia

Przetwarzanie danych osobowych w Lajkonik. House of Bakery Sp. z .o.o. regulują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); dalej jako „Rozporządzenie”.

Administrator danych

Lajkonik. House of Bakery Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych. Zgodnie z Rozporządzeniem administrator danych jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych (dalej „Administrator”).

Inspektor ochrony danych

Na podstawie art. 37 Rozporządzenia Lajkonik. House of Bakery Sp. z o.o. wyznaczyła Pawła Romaniuka na Inspektora Ochrony Danych. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia. W celu umożliwienia kontaktu z inspektorem ochrony danych został utworzony dedykowany adres e-mail: iod@lajkonik.com Osoby, których dane dotyczą mogą także kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Lajkonik. House of Bakery Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 48/3, 32-050 Skawina Inspektor Ochrony Danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą. Zgodnie z art. 38 ust. 5 Rozporządzenia inspektor jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań.

Realizacja praw osób których dane są przetwarzane:

Żądania osoby, której dane dotyczą w zakresie realizacji jej uprawnień wynikających z RODO należy zgłaszać bezpośrednio do Wewnętrznego Koordynatora ds. Ochrony Danych Osobowych w Lajkonik. House of Bakery Sp. z o.o., Pani Karoliny Kułakowskiej. Koordynator ds. Ochrony Danych Osobowych
Lajkonik. House of Bakery Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 48/3, 32-050 Skawina tel. 533 336 926 e-mail: daneosobowe.HoB@lajkonik.com

Zgłoszenia naruszeń dotyczących danych osobowych

Zgłoszenia naruszeń dotyczących danych osobowych należy zgłaszać bezpośrednio do Wewnętrznego Koordynatora ds. Ochrony Danych Osobowych w Lajkonik. House of Bakery Sp. z o.o. Pani Karoliny Kułakowskiej Koordynator ds. Ochrony Danych Osobowych
Lajkonik. House of Bakery Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 48/3, 32-050 Skawina tel. 533 336 926 e-mail: daneosobowe.HoB@lajkonik.com

Przetwarzanie danych osobowych w celach kontaktowych

 

 

Przetwarzanie danych osobowych w związku z wynajmem sali konferencyjnej

 

 

Przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych